Công trình Nhà hàng Hoa Quỳnh - Bắc Ninh

Công trình Nhà hàng Hoa Quỳnh - Bắc Ninh

Công trình Nhà hàng Hoa Quỳnh - Bắc Ninh

14:27 - 01/11/2018

 Thiết bị thang máy về chân công trình Nhà hàng Hoa Quỳnh 
Địa chỉ: QL18 - Việt Hùng - Quế Võ - Bắc Ninh
Thang 6

Toà giám mục giáo phận Hải Phòng
Dự án Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài
Dự án 09 thang máy tại cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài